Friday, February 27, 2009

Pakaian

Pakaian Silat Cekak ini berwarna 'blue black' (warna yang sesuai untuk siang dan malam), yang bermakna dunia dan akhirat, rohani dan jasmani, budi dan masyarakat.

Dalam upacara-upacara rasmi, guru utama memakai baju Melayu songket kuning, ahli-ahli jawatankuasa agong memakai baju Melayu songket berwarna 'blue black' yang tidak bersongket (hanya samping sahaja).

Semuanya bersetanjak dan bercapal.

No comments:

Post a Comment