Friday, February 27, 2009

Lambang Seni Silat Cekak

Lambang silat ini telah direka oleh Hanafi sendiri, di masa mula-mula melahirkan kembali silat ini.

Lambang Silat Cekak ialah bulat. Disekelilinginya terdapat bintang pecah dua puluh satu yang bererti kaedah Silat Cekak mempunyai 21 buah-buah untuk mempertahankan diri.

Segemal padi, bererti silat ini lahir dari masyarakat petani yang resminya makin berisi makin tunduk.

Oleh itu silat ini tidak sesuai bagi mereka yang berjiwa sombong, bongkak, takbur dan khianat.

Padi juga bermakna, untuk hidup kita perlu makan nasi, oleh itu untuk hidup juga perlulah mempelajari Silat Cekak untuk menjaga keselamatan diri.

Dua bilah parang lading bererti senjata rasmi Silat Cekak yang merupakan senjata asli Melayu yang khas digunakan untuk mempertahankan diri.

Tulisan Muhammad Ahmad bertimbal balik bermaksud tekanan asuhan rohani dan jasmani (Shariat dan Hakikat).

No comments:

Post a Comment