Friday, February 27, 2009

Matlamat Seni Silat Cekak

Silat Cekak mempunyai faedah-faedah yang besar kepada generasi baru. Bersilat bukan kerana silat sahaja tetapi mempunyai tujuan-tujuannya tersendiri. Antaranya ialah:

1. Menghidupkan, memperkenalkan serta mempersebatikan pusaka bangsa yang merupakan seni kebudayaan keturunan yang hampir dilupakan.

2. Menanamkan perasaan cinta dan kasih akan hak dan warisan mutlak yang hampir dilupakan.

3. Menanamkan semangat bahawa kitalah yang bertanggunjawab menjaga diri sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain.

4. Memberi pengertian tujuan dan matlamat bersilat, juga tujuan dan mengapa hidup serta matlamat sebenar hidup itu.

5. Membasmi dan menentang tahyul dan khurafat yang tidak sesuai dengan iktikad Islam.

6. Menanamkan semangat dan roh Islam sebagai pegangan bagi menghadapi semua keadaan, masa senang, susah, berhadapan dengan kekasih, mahupun dengan musuh.

7. Memberi kefahaman supaya dapat membezakan yang salah dengan betul, mana dunia dan mana akhirat, mana yang sah dan mana yang batal. Lebih tegas lagi membezakan yang mana ‘khalik’ dengan yang makhluk sehingga menjadi ‘Arifbillah’. Dengan fahaman ini barulah ilmu silat dapat memberi faedah yang besar supaya tidak bertindak mengikut emosi. Bertindak kerana yang hak dan kebenaran, baharulah mendapat pertolongan dari Allah.

Jadi jelaslah di sini Silat Cekak mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu di samping menjaga diri ia juga sebagai alat untuk mendidik belia-belia Islam supaya menjadi insan yang sebenarnya.

Fahaman-fahaman ini sebenarnya diberikan oleh guru Silat Cekak ini sendiri melalui ceramah-ceramah agama, dan khusus-khusus tauhid, supaya mereka menjadi lebih 'confident' untuk hidup.

No comments:

Post a Comment