Sunday, February 1, 2009

Perkumpulan Seni Silat Budaya Sri Kedah (PSSBSK)

Bagi menjalankan kegiatan silat secara mengikut undang-undang kerajaan, kegiatan ini perlu didaftarkan. Untuk berbuat demikian memerlukan masa yang panjang, sedangkan latihan akan dimulakan dua minggu lagi.

Untuk menyelesaikan masalah ini Hanafi telah bertemu dengan seorang sahabat karibnya yang bernama Abdul Rahman Mahadi yang diketika itu sebagai ahli jawatankuasa PSSBSK yang didaftarkan di Pulau Pinang pada 18hb.Februari 1964.

Hanafi percaya sahabatnya ini akan dapat membantunya menyelesaikan masalah ini supaya menjadikan silat ini sebagai salah satu aktiviti perkumpulannya.

Kebetulan di ketika itu Perkumpulan ini sedang berusaha untuk melatih ahlinya bersilat bagi memudahkan mereka berlakon sewaktu drama purba dipentaskan.

Abdul Rahman Mahadi telah membawa usul supaya satu agenda dimasukkan ke dalam masyarakat jawatankuasa yang yang akan bersidang tidak berapa lama lagi.

Usul itu telah dipersetujui oleh ahli jawatankuasa tersebut dan bersetuju melantik Hanafi menjadi ketua seksi seni silat.

Kebenaran untuk menjalankan latihan juga telah diluluskan.

No comments:

Post a Comment