Tuesday, February 3, 2009

Tentangan Kalimah Dalam Dewan Masyarakat

Untuk menghilangkan kekeliruan orang ramai dan bagi membersihkan nama baik Silat Cekak sekali lagi Hanafi telah berusaha menghasilkan sebuah rencana bertajuk “Silat Cekak Suatu Pusaka Bangsa”, dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rencana Hanafi itu telah disiarkan melalui Majalah Dewan Masyarakat diterbitkan pada bulan Ogos 1973.

Melalui rencananya ini Hanafi telah menerangkan dengan panjang lebar asal-usul Silat Cekak, keasliannya dan kaedah pukulannya diserta dengan berbagai-bagai bukti tanpa menyentuh sedikit pun Silat Kalimah. Di akhir rencana tersebut Hanafi menjelaskan dasar Silat Cekak.

“Dalam pada itu Seni Silat ini menanamkan perasaan berbaik-baik antara ahli-ahlinya dan masyarakat sekeliling. Juga ia menanam perasaan mengenang budi dan hormat menghormati khususnya kepada ibubapa dan guru.”

Dasar atau prinsip yang diamalkan oleh Silat Cekak ini menunjukan bahawa silat ini adalah untuk kedamaian di dalam anggota masyarakat dan tidak kepada tujuan permusuhan seperti yang diamalkan oleh Persatuan Kalimah.

Kejayaan Hanafi mengutarakan konsep Silat Cekaknya, telah menyebabkan Azmi dan Redwan cuba menyangkal kenyataan Hanafi didalam rencana yang disiarkannya itu dengan cara membuat berbagai-bagai tuduhan yang sekali lagi boleh mengelirukan masyarakat umum.

Mereka telah berjaya mempengaruhi sidang pengarang Dewan Masyarakat supaya menerima rencana berupa berbagai tuduhan untuk disiarkan di dalam Dewan Masyarakat keluaran bulan September 1973 bertajuk “Silat Cekak Cabang Silat Kalimah.”

Bagi menyangkal segala tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh silat kalimah itu Hanafi telah berjaya meyediakan rencana bertajuk "Keaslian Silat Cekak Usah Diragukan" yang telah disiarkan oleh Majalah Dewan Masyarakat pada bulan Oktober 1973, Hanafi telah menjawab segala tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya dengan disertakan bukti-bukti yang jelas tentang kedudukan Azmi dan Redwan sebenarnya.

Hanafi telah menjelaskan, “Mengubah nama Silat Cekak itu kepada nama-nama lain seperti Silat Kalimah bererti penyelewengan dan pewarisan pusaka Melayu Asli."

Jawapan Hanafi di dalam keluaran terakhir ini ternyata sebagai suatu tamparan yang hebat ke atas Silat Kalimah yang cuba mengelirukan masyarakat umum dan kenyataann Hanafi itu adalah sebagai kesimpulan kepada rencana-rencana yang telah diterbitkan sebelumnya.

Ternyata sekali lagi Azmi dan Redwan gagal di dalam usaha menghapuskan Silat Cekak.

No comments:

Post a Comment